Ezeket a feltételeket és a weboldalt cseh nyelvről fordították le, de a cseh nyelvű változat az eredeti és jogilag kötelező érvényű változat. Minden más nyelvi változat csak tájékoztató jellegű fordítás. Amennyiben az eredeti cseh nyelvű feltételek és bármely más fordítás között ellentmondás áll fenn, a feltételek és feltételek eredeti cseh nyelvű változata az irányadó.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Ezek a feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek ") a Buka Jewelry® márkájú ékszerkereskedő alternatív képviseletében:

  • Buka Jewelry, s.r.o., amely ékszergyártó és -importőr, a Buka Jewelry® bejegyzett védjegy tulajdonosa, valamint ékszereket árul a Ke Stírce 338/51, 182 00, Prága 8, Prága 8, Cseh Köztársaság, azonosítószám: 04909577, adószám: CZ04909577, bejegyezve a prágai cégbíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 255520-as betét.
  • leányvállalat Mutiara Pearl, s.r.o., bejegyzett székhely: Ke Stírce 338/51, 182 00, Prága 8, azonosító száma: 1944644646, adószáma: CZ19446446, bejegyezve a prágai cégbíróságon vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, 386726-os betűjelű betét, amely az online áruház üzemeltetője, a www. buka.cz és annak nemzetközi változatai, (a továbbiakban: "Weboldal") és a Buka Jewelry® kizárólagos eladója a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Románia, Lengyelország, Lengyelország, Németország, Ausztria országaiban.  Az Eladó nem alanya az általános forgalmi adónak.

89/2012 Korm. rendelet (a továbbiakban: Ptk.) 1751. § (1) bekezdése alapján szabályozza az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: Vevő) között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kapcsán vagy annak alapján a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit. 

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az áru megrendelése során üzleti tevékenysége vagy önálló szakmája gyakorlása során jár el.

1.3. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a Kereskedelmi feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető meg. Ezeket a feltételeket és a honlapot más nyelvekre is lefordították, azonban a cseh nyelvű változat az eredeti és jogilag kötelező érvényű változat. Minden más nyelvi változat csak tájékoztató jellegű fordítás. Amennyiben az eredeti cseh nyelvű általános szerződési feltételek és bármely más fordítás között ellentmondás áll fenn, az általános szerződési feltételek eredeti cseh nyelvű változata az irányadó.

1.5 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

1.6 A Buka Jewelry® védjegy az EU-ban bejegyzett védjegy, a védjegy használatára vonatkozó jogok kizárólag az ezt a védjegyet képviselő, a jelen Általános Szerződési Feltételek 1.1. pontjában kifejezetten említett cégeket illetik meg. 

1.7 A Buka Jewelry® márkanév alatt a kiskereskedő olyan árukat értékesít, mint például: ékszerek, ajándékcsomagolások, ékszeralkatrészek, valamint az áruk szállításával, javításával, tisztításával és egyedi ékszerkészítéssel kapcsolatos szolgáltatásokat is nyújt.

2. FELHASZNÁLÓI FELSZÁLLÁS

2.1 A Vevőnek a Weboldalon történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a Webáruház webes felületéről.

2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát megőrizni.

2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő 365 napnál hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1 Az áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. A Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 1732. szakasza (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

3.2 Az áruház webes felülete tartalmazza az árucikkekre vonatkozó információkat, beleértve az egyes árucikkek árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha azok nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és minden kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Az áruk árai nem alkalmazkodnak/nem alkalmazkodnak a vevő személyiségéhez automatizált döntéshozatal alapján. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy az adásvételi szerződést egyedileg megállapított feltételekkel kösse meg.

3.3 Az áruház webes felülete tartalmazza az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket, valamint az áru szállításának módját és időpontját is. Az áruház webes felületén felsorolt, az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru kiszállítása a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyarország, Románia, Lengyelország, Németország, Ausztria területén történik. Abban az esetben, ha az Eladó ingyenes áruszállítást kínál, a Vevő részéről az ingyenes áruszállításra való jogosultság feltétele a szállítandó áru minimális teljes vételárának a webáruház webes felületén megadott összegben történő megfizetése. Abban az esetben, ha a Vevő részben eláll az adásvételi szerződéstől, és az áru teljes vételára, amelyre vonatkozóan a Vevő nem állt el az adásvételi szerződéstől, nem éri el az előző mondat szerinti ingyenes áruszállításhoz való joghoz szükséges minimális összeget, a Vevő ingyenes áruszállításhoz való joga megszűnik, és a Vevő köteles az áru szállítását az Eladónak megfizetni. 

3.4 Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következő információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt árut (a megrendelt árut a vevő "helyezi be" az áruház webes felületének elektronikus kosarába),
3.4.2. az áru vételárának fizetési módját, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó információkat és
3.4.3. az áru szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat (a továbbiakban együttesen "megrendelés

 3.5. Mielőtt a megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevőnek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze és módosítsa a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a megrendelést a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

3.6 A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől további megrendelési megerősítést kérni (például írásban vagy telefonon).

3.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.8 A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. A Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térhetnek el az alapdíjtól.

3.9. Amennyiben a Vevő az Eladó nagykereskedelmi vevője és partnere, és az Eladótól adatszolgáltatás formájában kap árulistát, a Vevő köteles a kapott adatokat, amelyeket az oldalán (webáruház, weboldal, vagy máshol) közzétesz, legalább naponta egyszer frissíteni. Az Eladó vállalja, hogy az adatcsatornában kizárólag online adatokat továbbít, azaz minden bekövetkezett változás a változás után azonnal megjelenik az adatcsatornában (feed) az Eladó honlapján. A Nagykereskedelmi Vevő a jelen szerződés 3. pontja szerinti adásvételi szerződést köt az Eladóval és a portál webes felületén elérhető árat fizeti meg. Amennyiben a letöltött adatok és a portál webes felületén megadott adatok (árak, képek, áruparaméterek) között eltérés van, mindig a portál webes felületén megadott adatok az irányadóak. 

4. AZ ÁRUK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Az áruk árát és az áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

       utánvétellel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;

       átutalással az Eladónak a megrendelésen vagy számlán feltüntetett számlájára (a továbbiakban: "Eladó számlája");

       készpénzmentes a fizetési rendszeren keresztül;

       készpénzmentes hitelkártyával.

4.2 A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áru vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4 Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított hét napon belül fizetendő.

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételár-fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg az Eladó számláján jóváírásra kerül.

4.6 Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) - a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elszállítanák. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem vonhatók össze.

4.8. Ha a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó az adóigazolást - számlát az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint a szállítási adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, többek között:

5.1.1. a Vevő igényei szerint készült vagy személyes igényeihez igazított áruk,

5.1.2. romlandó vagy rövid eltarthatósági idejű áruk, valamint olyan áruk, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredtek más árukkal,

5.1.3. olyan lezárt csomagolásban lévő áruk, amelyek a vevő által felbontott, egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre; és 

5.1.4. lezárt csomagolásban lévő hang- vagy videofelvétel vagy számítógépes program, ha a vevő azt felbontotta.

5.2 Hacsak nem az Általános Szerződési Feltételek 5.1. cikkében említett esetről vagy más olyan esetről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől attól a naptól számított tizennégy (14) napon belül, amikor a Vevő vagy a Vevő által kijelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az árut, vagy:

5.2.1. az utolsó árucikk, ha a Vevő egy rendelésen belül több árucikket rendel, amelyeket külön-külön szállítanak,

5.2.2. egy több tételből vagy részből álló áruszállítás utolsó tétele vagy része, vagy

5.2.3. az áru első leszállítása, ha a szerződés az áru rendszeres szállítását írja elő egy meghatározott időtartamra.

5.3 Az adásvételi szerződéstől való elállást az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikkében meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a Vevő az Eladó által biztosított, az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező formanyomtatvány mintáját használhatja. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzleti címére vagy az Eladó odstoupeni@buka.cz e-mail címére küldheti. Itt található az elállási nyilatkozatminta.

5.4 Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés eleve érvényét veszti. A Vevő köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállástól számított tizennégy (14) napon belül elküldeni vagy visszaadni az Eladónak, kivéve, ha az Eladó felajánlotta, hogy az árut maga veszi át. Az előző mondat szerinti határidő akkor is fennmarad, ha a vevő az árut a határidő lejárta előtt elküldi. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áru eladónak történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az áru jellegénél fogva nem küldhető vissza a szokásos postai úton.

5.5 Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó a Vevő által az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszautalja a Vevőtől kapott pénzeszközöket ugyanolyan módon, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaszolgáltatásakor vagy más módon visszaadja, amennyiben a Vevő ehhez hozzájárul, és a Vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a vevőnek visszaadni, amíg az eladó az árut meg nem kapja, vagy a vevő nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

5.6 Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

5.7 Abban az esetben, ha a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése értelmében joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni az áru Vevő általi átvételének időpontjáig. Ebben az esetben az Eladó a vételárat haladéktalanul visszafizeti a Vevőnek, készpénzben, a Vevő által megjelölt számlára.

5.8 Ha a Vevőnek az Árukkal együtt ajándékot adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az Árukkal együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.

6. ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS -SZÁLLÍTÁS

6.1 Abban az esetben, ha a szállítási módot a Vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2 Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3. Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket, vagy a szállítás más módjával kapcsolatos költségeket.

6.4 Az áru fuvarozótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. A csomagolás sérülése esetén, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

6.5 A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áru szállításával kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1 A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó, általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174b. szakaszainak, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvénynek a rendelkezései) szabályozzák.

7.2 Ha a vétel tárgya olyan tárgyi ingóság, amely a digitális tartalomhoz vagy digitális tartalomszolgáltatáshoz oly módon kapcsolódik, hogy azok nélkül nem tudná ellátni funkcióit (a továbbiakban: digitális jellemzőkkel rendelkező tárgy), az eladó hibafelelősségére vonatkozó rendelkezések a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás nyújtására is vonatkoznak, még akkor is, ha azt harmadik személy nyújtja. Ez nem vonatkozik, ha az adásvételi szerződés tartalmából és a dolog jellegéből egyértelműen kiderül, hogy azokat külön nyújtják.

7.3 Az Eladó felel a Vevővel szemben azért, hogy a termék átvételkor hibátlan. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a termék:

7.3.1. megfelel az elfogadott leírásnak, típusnak és mennyiségnek, valamint minőségnek, funkcionalitásnak, kompatibilitásnak, átjárhatóságnak és egyéb elfogadott jellemzőknek,

7.3.2. alkalmas arra a célra, amelyre a Vevő igényli, és amelyhez az Eladó hozzájárult; és

7.3.3. az egyeztetett tartozékokkal és használati utasításokkal, beleértve az összeszerelési vagy telepítési utasításokat is, szállítják.

7.4 Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy a megállapodás szerinti jellemzőkön túlmenően:

7.4.1.A olyan dolog, amely alkalmas arra a célra, amelyre az ilyen jellegű dolgot általában használják, beleértve a harmadik felek jogait, a jogszabályokat, a műszaki szabványokat vagy az iparági magatartási kódexeket, ha nincsenek műszaki szabványok,

7.4.2. a termék mennyisége, minősége és egyéb jellemzői - beleértve a tartósságot, funkcionalitást, kompatibilitást és biztonságot - megfelelnek az azonos típusú termékek szokásos jellemzőinek, amelyeket a vevő ésszerűen elvárhat, még az eladó vagy az azonos szerződéses láncban szereplő más személy által tett nyilvános nyilatkozatok figyelembevételével is, különösen reklámok vagy címkézés útján, kivéve, ha az eladó bizonyítja, hogy nem volt tudomása erről, vagy hogy az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában legalább hasonló módon módosították, vagy hogy ez nem befolyásolhatta a vásárlási döntést,

7.4.3. a terméket tartozékokkal együtt szállítják, beleértve a csomagolást, az összeszerelési útmutatót és egyéb, a vevő által ésszerűen elvárható használati utasításokat, és

7.4.4. a termék minőségében vagy kivitelezésében megfelel az Eladó által a Vevőnek az adásvételi szerződés megkötése előtt átadott mintának vagy mintadarabnak.

7.5 Az Általános Szerződési Feltételek 7.4. cikkének rendelkezései nem alkalmazandók, ha az Eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt kifejezetten értesítette a Vevőt arról, hogy a tétel egy bizonyos tulajdonsága eltér, és a Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor ehhez kifejezetten hozzájárult.

7.6 Az Eladó felel a Vevővel szemben a nem megfelelő összeszerelés vagy telepítés által okozott hibákért is, amelyeket az Eladó vagy az Eladó felelőssége mellett az adásvételi szerződés szerint végzett el. Ez akkor is érvényes, ha az összeszerelést vagy a beszerelést a Vevő végezte, és a hiba az Eladó vagy a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltató által adott utasítások hiányosságára vezethető vissza, ha a dolog digitális jellemzőkkel rendelkezik.

7.7 Ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül válik nyilvánvalóvá, a terméket úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt, kivéve, ha a termék jellege vagy a hiba ezt kizárja. Ez a határidő nem jár le arra az időre, amely alatt a vevő nem tudja használni a dolgot, ha jogosan mutatott rá a hibára.

7.8 Ha a vétel tárgya digitális tulajdonságokkal rendelkező termék, az eladó köteles biztosítani, hogy a digitális tartalom vagy a digitális tartalomszolgáltatás megállapodás szerinti frissítései a vevő rendelkezésére álljanak. A megállapodás szerinti frissítéseken túlmenően az eladó gondoskodik arról, hogy a vevő a tárgy átvételét követően megkapja azokat a frissítéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tárgy megőrizze az ÁSZF 7.3. és 7.4. cikkében említett tulajdonságokat, és hogy a vevőt értesítsék azok elérhetőségéről.

7.8.1. kétéves időtartamra, ha a digitális tartalmat vagy digitális tartalomszolgáltatást az adásvételi szerződés alapján meghatározott ideig folyamatosan kell nyújtani, és ha két évnél hosszabb időtartamban állapodtak meg, akkor a teljes időtartamra,

7.8.2. ameddig a vevő ésszerűen elvárhatja, ha a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás az adásvételi szerződés alapján egyszeri jelleggel nyújtandó; ezt a dolog típusa és rendeltetése, a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás jellege alapján, valamint az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában fennálló körülmények és a kötelezettség jellege figyelembevételével kell értékelni.

7.9. Az Általános Szerződési Feltételek 7.8. cikkének rendelkezései nem alkalmazandók, ha az Eladó az adásvételi szerződés megkötése előtt kifejezetten értesítette a Vevőt arról, hogy frissítésekre nem kerül sor, és a Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor ehhez kifejezetten hozzájárult.

7.10. Ha a Vevő elmulasztja a frissítést ésszerű időn belül, nem keletkeznek jogai olyan hibából, amely csak a frissítés elmulasztása miatt keletkezett. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vásárlót nem figyelmeztették a frissítésre vagy a frissítés elmaradásának következményeire, vagy az utasítások hibája miatt nem frissített vagy nem megfelelően frissített. Ha a digitális tartalmat vagy a digitális tartalomszolgáltatást az adásvételi szerződés alapján egy bizonyos ideig folyamatosan kell nyújtani, és a hiba az ÁSZF 7.8.1. és 7.8.2. cikkében említett időtartamon belül jelentkezik vagy jelentkezik, a digitális tartalom vagy a digitális tartalomszolgáltatás hibásan nyújtottnak minősül.

7.11. A Vevő az átvételtől számított két éven belül nyilvánvalóvá váló hibát kifogásolhatja. Ha a vétel tárgya digitális jellemzőkkel rendelkező dolog, és ha az adásvételi szerződés szerint a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás nyújtása meghatározott ideig folyamatosan történik, a vevő a digitális tartalomban megjelenő vagy megnyilvánuló hibát az átvételtől számított két éven belül reklamálhatja. Ha a teljesítés két évnél hosszabb ideig tart, a vevő jogosult az ezen időszakon belül megjelenő vagy megnyilvánuló hibát reklamálni. Ha a vevő jogosan jelezte a hibát az eladónak, a hiba jelzésére nyitva álló határidő nem jár le arra az időszakra, amely alatt a vevő az árut nem használhatja.

7.12. Ha a termék hibás, a vevő követelheti annak eltávolítását. Választása szerint követelheti egy új, hibátlan dolog szállítását vagy a dolog kijavítását, kivéve, ha a hiba eltávolításának választott módja lehetetlen vagy a másik módszerhez képest aránytalanul költséges; ezt különösen a hiba jelentőségére, a dolog értékére tekintettel kell értékelni, amely a hiba nélkül lett volna, valamint arra, hogy a hiba a vevő számára jelentős nehézség nélkül eltávolítható-e a másik módszerrel. Az eladó megtagadhatja a hiba kijavítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanul költséges, különös tekintettel a hiba jelentőségére és arra az értékre, amellyel a dolog a hiba nélkül rendelkezett volna.

7.13. Az Eladó köteles a hibát a hiba jelzését követő ésszerű időn belül úgy kijavítani, hogy az a Vevőnek ne okozzon jelentős kellemetlenséget, figyelembe véve a dolog jellegét és azt a célt, amelyre a Vevő a dolgot vásárolta. Az Eladó a hiba elhárítása érdekében saját költségén átveszi a dolgot. Ha ehhez a dolog szétszerelésére van szükség, amelynek összeszerelése a dolog jellegének és rendeltetésének megfelelően történt, mielőtt a hiba nyilvánvalóvá vált, az eladó köteles a hibás dolgot szétszerelni és egy javított vagy új dolgot összeszerelni, vagy ennek költségeit megfizetni.

7.14. A Vevő ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől, ha:

7.14.1. az Eladó megtagadta a hiba elhárítását, vagy elmulasztotta azt az Általános Szerződési Feltételek 7.13. cikkének megfelelően elhárítani,

7.14.2. A hiba ismételten jelentkezik,

7.14.3. a hiba az adásvételi szerződés lényeges megsértését jelenti, vagy

7.14.4. az Eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a hiba nem javítható ki ésszerű időn belül vagy a Vevő számára jelentős kellemetlenségek nélkül.

7.15. Ha a hiba jelentéktelen, a Vevő nem állhat el az adásvételi szerződéstől (az Általános Szerződési Feltételek 7.14. cikke értelmében); úgy kell tekinteni, hogy a hiba nem jelentéktelen. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó haladéktalanul visszatéríti a vételárat a Vevőnek, miután a Vevő átvette a terméket, vagy a Vevő igazolja az Eladónak, hogy a terméket elküldte.

7.16. A hibát annál az eladónál lehet reklamálni, akitől a terméket vásárolták. Ha azonban a javítás elvégzésére egy másik személyt jelölnek ki, aki az eladó helyett vagy a vevőhöz közelebbi helyen tartózkodik, a vevő a hibát a javításra kijelölt személynek rója fel.

7.17. Az Eladó - kivéve, ha a javítás elvégzésére más személyt jelöltek ki - köteles a reklamációt bármely olyan telephelyen, ahol az értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások körére tekintettel a reklamáció elfogadása lehetséges, vagy akár a székhelyén is átvenni. Az Eladó köteles a Vevőnek a reklamáció benyújtásakor írásbeli visszaigazolást adni, amelyben feltünteti, hogy a Vevő mikor nyújtotta be a reklamációt, mi a reklamáció tartalma, a reklamáció kezelésének milyen módját kéri a Vevő, valamint a Vevő elérhetőségét a reklamáció kezelésével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.

7.18. A reklamációkat, beleértve a hibák elhárítását is, a reklamáció időpontjától számított harminc (30) napon belül kell rendezni, és erről a Vevőt tájékoztatni kell, kivéve, ha az Eladó és a Vevő hosszabb határidőben állapodnak meg. Ha a kötelezettségvállalás tárgya digitális tartalom - ideértve a tárgyi adathordozón szállított digitális tartalmat is - vagy digitális tartalomszolgáltatás nyújtása, a reklamációt ésszerű időn belül kell rendezni, figyelembe véve a digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás jellegét és azt a célt, amelyre a vevő azt kérte.

7.19. Az Általános Szerződési Feltételek 7.18. cikke szerinti határidő lejárta után a Vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, vagy ésszerű árengedményt követelhet.

7.20. Az Eladó köteles a Vevőnek visszaigazolást adni a reklamáció rendezésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás és a javítás időtartamának igazolását, vagy a reklamáció elutasításának írásos indoklását. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.

7.21. A Vevő az áruhibákért való felelősséggel kapcsolatos jogait különösen személyesen a Ke Stírce 338/51, 18200, Prága 8, telefonon a +420222521251 vagy e-mailben a eshop@buka.cz címen gyakorolhatja.

7.22. Akit a hibás teljesítésből eredő jog megillet, az jogosult a jog gyakorlása során ésszerűen felmerült költségek megtérítésére is. Ha azonban a vevő a kártérítési jogot nem érvényesíti a hibára való rámutatásra nyitva álló határidő lejártát követő egy hónapon belül, a bíróság nem adja meg a jogot, ha az eladó arra hivatkozik, hogy a kártérítési jogot nem érvényesítették időben.

7.23. A felek egyéb, az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja.

7.24. Az Eladó vagy más személy a Vevőnek a hibás teljesítésből eredő törvényes jogain túlmenően minőségi garanciát is vállalhat.

A felek egyéb jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatosak, az eladó panaszszabályai szabályozhatják.

8. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.3 A fogyasztói panaszokat az Eladó e-mailben kezeli. A panaszokat az Eladó elektronikus címére lehet elküldeni. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi. Az Eladó a panaszkezelésre vonatkozóan egyéb szabályokat nem állapít meg.

8.4 Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosítószám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs) illetékes. Az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható.

8.5 Az Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetes címe: http://www.evropskyspotrebitel.cz a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

8.6 Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hatóság végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.7 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

9. ADATVÉDELEM

9.1. Az Eladó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerinti, a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából, az adásvételi szerződéssel kapcsolatos tárgyalások céljából és az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a Vevővel szemben külön dokumentummal teljesíti.

10. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA

10.1 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, és hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére. Az Eladó a Vevővel szemben a GDPR rendelet 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségének a Vevő személyes adatainak a kereskedelmi kommunikáció küldése céljából történő feldolgozásával kapcsolatban külön dokumentummal tesz eleget.

10.2 A Vevő hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetőek anélkül, hogy a cookie-kat a vevő számítógépén tárolnák, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

11. BEADÁS

11.1 A Vevőnek a Vevő elektronikus címére lehet kézbesíteni.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1 Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztónak minősülő vevő nem fosztja meg magát a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéses úton nem lehet eltérni, és amelyek egyébként a jogválasztás hiányában a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikkének (1) bekezdése szerint alkalmazandóak lennének.

12.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az általános szerződési feltételek módosítását és kiegészítését írásban kell megtenni.

12.3 Az Adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.4 Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványminta az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

12.5 Az Eladó elérhetőségei:

       A CZ, SK, HU, RO, PL, DE, AT weboldalon (e-shop) vásárlók számára: Mutiara Pearl s.r.o., Ke Stírce 338/51, 182 00, Prága 8, e-mail cím: support@bukajewelry.com, telefon: +420 222 521 250.

       A prágai üzlet vásárlói számára: Buka Jewelry, s.r.o., Ke Stírce 338/51, 182 00, Prague 8, e-mail cím: eshop@buka.cz, telefon: +420 222 521 250.

Prága, 2023. 07. 01.